STOP HUNGER – Zastavme hlad

Více než 850 milionů lidí na celém světě chodí každý večer spát s prázdným žaludkem. Proto se společnost Sodexo aktivně zapojuje do boje proti hladu a špatné výživě.

STOP HUNGER: Zastavme hlad.

Tento program vznikl na jaře 1996 ve Spojených státech a byl výrazem touhy zaměstnanců Sodexo mobilizovat veřejné mínění.

Hlubokou reflexí vznikla myšlenka stát se společensky odpovědnou firmou. Tento přístup byl postupně realizován v oblasti ekonomické činnosti firmy a nastavil nové, k životnímu prostředí a společnosti šetrnější a odpovědnější, postupy a zásady. Skupina se zároveň rozhodla investovat své know-how a schopnosti do oblasti společenského rozvoje prostřednictvím programu STOP Hunger.

V zemích třetího světa se Sodexo soustředí na boj proti hladu a podvýživě. V západní Evropě a USA se pak orientuje na podporu zdravé a vyvážené stravy.

V předcházejících letech se Sodexo zúčastnilo mnohých akcí v boji proti hladu, nevyvážené stravě a špatným stravovacím návykům, například prostřednictvím veřejných sbírek a potravinových darů.

Poděkování
Do projektu se zapojila reklamní agentura Art Living a společnost DATOR3 vytvořením informačních tiskových materiálů a webových stránek.

Video Stop Hunger
Video Stop Hunger Přehrát video
Video Dobrovolnické aktivity
video Dobrovolnické aktivity Přehrát video

© 2008 Sodexo   web: DATOR3   design: Jana Rennerová